?? ??
????
slide-border
slide-border
? ?? ??
FILMCOTE
slide-border
slide-border
?? ??
?? ??

Airtech International, Inc. ? Airtech Advanced Materials Group ?? ?? ? / ?? ????, ?? ?? ? ?? 799 ° F (426 ° C)? ?? ?? ? ????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ???????.

?? ??????

Combo-Tech

Combo-Tech? ??? ???? ???? ???? ??????? ???? ???? ???? ???? ????? “Touch labor??? ??”? ???, ???? ???? ?? ???? ???? ?? ????.
? ????

?? ??

??? ???

47?? Airtech? ??? Mr. William “Bill” Dahlgren?? ??? ?? ????? 4?? ???? ?? ?????? San Bernardino?? ?????. ?? ????? ???? ?? ??? ??? ??.

? ????